5 czerwca 2023r. komisja w składzie: Byczek Dagmara, Martwicka Ewa, Panfil Barbara, biorąc pod uwagę:
– zgodność pracy z tematyką i jej trafne przedstawienie;
– walory estetyczne pracy;
– samodzielność wykonania
PRZYZNAŁA :
W kategorii 4-latki – I miejsce – Bartoszowi Wójcikowi;
W kategorii 5- latki – I miejsce – Julii Bartczak;
W kategorii 6-latki – I miejsce – Bogdanowi Sviridovs.
Wyróżnienia otrzymali: Helena Zielińska, Jan Rosiński, Borys Sviridovs, Aleksander Piputa, Kornelia Mazurek i Tymon Lorenc.
Gratulujemy !!!
Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów nastąpi w terminie do 20.06.2023r.