W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie i uczennice klasy 4a i 4b realizowali projekt edukacyjny Przedsiębiorczość. Jak realizować pomysł?, który zorganizowany był w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie. Projekt pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, spełniał założenia podstawy programowej z zakresu rozwijania postawy przedsiębiorczej. Podczas zajęć uczniowie rozwinęli umiejętność skutecznego planowania, organizacji oraz efektownego działania. Kształtowali kompetencje społeczne i emocjonalne. Wychowawcy rozbudzali ciekawość poznawczą uczniów, umożliwiając im wszechstronny rozwój.

Wychowawcy klas 4
Edyta Nowak
Tomasz Cybulski