21 września uczniowie klasy 2a i 3a pojechali pod opieką wychowawczyń, pani Agnieszki Trawińskiej oraz inspektora ds. odpadów komunalnych UG w Osięcinach pani Anety Kwiatkowskiej na wycieczkę do firmy Plast- Mar w Balczewie. Zakład specjalizuje się w recyklingu odpadów stosując nowoczesne technologie. Jest tam również  Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Dzieci zapoznały się z zasadami segregowania odpadów oraz etapami przetwarzania tworzyw sztucznych w sposób przyjazny dla środowiska. Następnie zwiedzały halę produkcyjną, gdzie mogły obserwować pracę maszyny do produkcji regranulatu, a także wytwarzania doniczek z wykorzystaniem wtryskarki. Na zakończenie otrzymały pamiątkowe zdjęcie klasowe, doniczki oraz gadżety firmowe.                                  
Wizyta w zakładzie połączona była z okoliczną atrakcją, wycieczką do lasu. Spacerując pod kierunkiem leśniczego ścieżką edukacyjno – przyrodniczą „Balczewo – Rejna” dzieci uzyskały informacje o piętrowej budowie lasu, fazach rozwojowych drzewostanów, użytkach ekologicznych i wielu innych ciekawych leśnych zagadnieniach. Wielką radość sprawiło wszystkim przygotowane przy leśniczówce ognisko i pieczenie smakowitych kiełbasek.
Promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów to bardzo ważne zadanie, dlatego 25 września z wychowawczyniami i pracownikiem UG w Osięcinach – panią Małgorzatą Mosakowską do Zakładu Plast- Mar w Balczewie udali się uczniowie z klas: Ic, IIIc, a 26 września z kl.  IIb i IIIb.                    
Składamy  podziękowania właścicielowi zakładu Plast- Mar-panu Markowi Margielewskiemu i paniom prowadzącym zajęcia edukacyjne. Jesteśmy wdzięczni Urzędowi Gminy w Osięcinach, który w ramach promowania postaw ekologicznych wśród dzieci sfinansował koszt autokaru.

Katarzyna Simińska