Na początku marca 2021 roku uczniowie klasy 8a wymyślili projekt, jaki chcieli w tym roku szkolnym zrealizować. Realizacja tego projektu nie była w pełni możliwa, ze względu na nauczanie zdalne. Jednak pomimo przeszkód projekt zrealizowano częściowo w nauce zdalnej oraz w czerwcu po powrocie do szkoły.

Każdy z klasy uczestniczył w spotkaniach on-line z absolwentami naszej szkoły o ciekawych zawodach. Byli to: marynarz pan Radosław Ilecki; weterynarz pani Joanna Hołody; policjant pan Jacek Jasiński oraz pedagog, psycholog pani Agnieszka Matkowska. Uczniowie przygotowywali pytania oraz zadawali je na bieżąco dowiadując się bardzo wiele na temat tych interesujących zawodów, a także jak można je zdobyć.

Na godzinach wychowawczych większość uczniów z klasy przedstawiła przygotowane wywiady z członkami swoich rodzin, którzy chodzili do naszej szkoły. W ten sposób poznaliśmy ich losy oraz wspomnienia ze szkoły w Osięcinach.

Po powrocie do szkoły w maju i czerwcu kontynuowano projekt organizując wycieczki do szkół średnich w naszej okolicy oraz spotkania z absolwentami tam uczęszczającymi. Skorzystano z „Drzwi otwartych” w szkołach średnich w Radziejowie, Brześciu i Włocławku: LO „Łokietek”, Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Szkołach rolniczych w Starym Brześciu i na Przemystce oraz Szkoły Samochodowej we Włocławku. Uczniowie zapoznali się z ofertami tych szkół co pomogło niektórym w wyborze szkoły średniej.

Projekt „Śladami naszych absolwentów” został oceniony wspólnie przez wszystkich uczestników na ocenę celującą. Uczniowie klasy 8a śledząc losy absolwentów naszej szkoły przekonali się, że mogą osiągnąć w przyszłości bardzo wiele.

wychowawca: Małgorzata Skonieczna