Dnia 20 stycznia 2023 roku w związku z realizacją tematów związanych z bezpieczeństwem uczniowie klas 7-8 uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami PSP w Radziejowie oraz uczniami klasy liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną – pożarnictwo i ratownictwo medyczne ZCKU w Przemystce. Podczas szkolenia uczniowie dowiedzieli się, jak należy zachowywać się, gdy jesteśmy świadkami wypadku lub sytuacji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zapoznali się z użyciem defibrylatora. Mieli także okazję praktycznie przećwiczyć sposoby udzielania pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.
Jednym z najciekawszych, a zarazem najważniejszych punktów spotkania były praktyczne ćwiczenia na fantomach.
Niezmiernie ważne informacje zdobyte podczas spotkania z pewnością sprawią, iż w przyszłości uczniowie naszej szkoły będą mieli większą odwagę do podjęcia odpowiednich czynności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.
Serdecznie dziękujemy PSP w Radziejowie oraz ZCKU w Przemystce za przeprowadzone spotkanie.

Ewa Staniszewska