17 stycznia rozpoczęły się w naszej szkole półkolonie zimowe. Oprócz zajęć kulinarnych podczas, których dzieci piekły pizzę oraz gier i zabaw ruchowych odbył się również konkurs plastyczny pt.: ,,Wolni od nałogów”. Jego celem było promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień i ukazywanie negatywnego wpływu alkoholu. Dzieci w grupach wykonały plakaty, które znajdują się na wystawie szkolnej. Każdy uczestnik konkursu został nagrodzony drobnym upominkiem ufundowanym przez GOPS w Osięcinach.