„Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich” to temat spotkania, który miał miejsce  4 marca 2022r., w Szkole Podstawowej w Osięcinach.
Z uczniami klas IV – VIII spotkali się funkcjonariusze KPP w Radziejowie: st. sierż. Magdalena Cywińska – Grobelska i dzielnicowa mł. asp. Ksenia Kwiatkowska.

    Celem wizyty funkcjonariuszy policji było poszerzenie wiedzy uczniów na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  Poruszone zostało zagadnienie  przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, sekstingu i ograniczonego zaufania w kontaktach z nieznajomymi, w tym znajomości on line. Policjantki przypomniały młodzieży, że za umieszczanie  obraźliwych teksów, zdjęć, czy filmów w internecie grozi odpowiedzialność karna. Omówiony został także temat zażywania przez młodych ludzi narkotyków, dopalaczy, alkoholu. Poruszono zagadnienie wpływu napojów energetycznych na zdrowie i zachowanie człowieka. Ponadto, uczniowie dowiedzieli się, na czym polega demoralizacja nieletnich  i jaka jest odpowiedzialność karna za popełnione czyny karalne.

   Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że zaowocuje większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie.

                                                                                   Agnieszka Matkowska