Upowszechnianie aktywności fizycznej, popularyzacja sportu to bardzo istotne elementy edukacji i wychowania młodego pokolenia. Stanowią one także ważną propozycję zagospodarowania czasu wolnego uczniów, w kontekście profilaktyki uzależnień.
Od 10 października do 12 grudnia 2023r. w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Osięcinach realizowany był projekt edukacyjny „Wybieram ruch i marzenia – nie uzależnienia”. Uczestniczyli w nim uczniowie z kl. 3a i 3b. Opiekunami były: p. K. Simińska, p. A. Trzeciak i p. A. Matkowska. Priorytetowym zadaniem do zrealizowania w ramach projektu był udział trzecioklasistów w dwudziestu lekcjach pływania na pływali „Plusk” w Radziejowie. Co tydzień uczniowie pod okiem instruktorów nabywali i rozwijali umiejętności pływackie, co dało im poczucie satysfakcji i zachęciło do dalszego uprawiania sportu. Poznali także zasady bezpiecznego korzystania z akwenów. Zamierzeniem autorek projektu było wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, a także zachęcenie ich do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego stylu życia – wolnego od uzależnień.
Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach projektu było włączenie rodziców w prowadzenie różnorodnych zajęć promujących aktywność fizyczną. 11 października br. gościła w naszej szkole p. M. Włodarska – rehabilitantka i fizjoterapeutka, która pokazała dzieciom szereg ciekawych ćwiczeń rozciągających, zwiększających ruchomość stawów oraz wzmacniających mięśnie brzucha, kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych. 25 października odbyło się spotkanie z p. K. Cybulskim – nauczycielem wychowania fizycznego w szkole średniej i trenerem klubu piłkarskiego. Nasz gość przeprowadził szereg bardzo atrakcyjnych ćwiczeń mających na celu doskonalenie umiejętności gry w piłkę.
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych dotyczących uzależnień, które przeprowadziła pedagog p. A. Matkowska. Głównym celem było zwiększenie wiedzy uczniów na temat przyczyn i skutków uzależnień oraz poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem. 17 października br. uczniowie zaprezentowali inscenizację pt. ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyń. Młodzi aktorzy wcielili się w role przedstawicieli służby zdrowia, którzy w humorystyczny sposób udzielali pacjentom cennych porad dotyczących zdrowego trybu życia. Barwne kostiumy dzieci i wesołe piosenki sprawiły, że inscenizacja była zabawną i bardzo cenną lekcją profilaktyki. 29 listopada został zorganizowany dla uczestników projektu konkurs plastyczny pt. „Uzależnienia niszczą marzenia”. Jego celem była promocja życia bez uzależnień, rozwijanie kreatywności uczniów i promowanie talentów plastycznych uczniów. Wszyscy uczestnicy projektu bardzo odpowiedzialnie i twórczo podeszli do tego zadania, wykonując piękne plakaty, które wyeksponowane zostały na holu szkolnym. W nagrodę otrzymali piękne, kolorowe piłki. Projekt „Wybieram ruch i marzenia – nie uzależnienia” został sfinansowany z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach. Opiekunowie i uczestnicy projektu składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom wspierającym realizację projektu.
Trzeciak, A. Matkowska, K. Simińska