W bieżącym roku szkolnym braliśmy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjny „Gramy Zmysłami”, który był realizowany przez nauczycieli: p. Barbarę Panfil, p. Dagmarę Byczek, p. Aleksandrę Rawską oraz p. Annę Szadę – Borzyszkowską. W projekcie uczestniczyło 8 dzieci podczas indywidualnych zajęć edukacyjnych. Każdy z uczestników wykonał następujące zadania projektowe: październik – Sensoryczny spacer; listopad – Sensoryczna matematyka; grudzień – Sensoryczne ozdoby świąteczne; styczeń – Wzrok; luty – Slime/glut; marzec – Sensoryczne kodowanie; kwiecień – Smak i węch; maj – Ścieżka sensoryczna. Realizacja zadań projektowych była wyśmienitą okazją do stymulowania wszystkich zmysłów u dzieci oraz stwarzania im warunków do wielozmysłowego poznawania świata.
Zwieńczeniem naszych działań jest otrzymanie certyfikatu dla przedszkola oraz imiennych certyfikatów dla dzieci biorących udział w tym projekcie.