Innowacja pedagogiczna ,, Kolorowa Terapia Ręki” była realizowana w bieżącym roku szkolnym przez jej autorki: p. Barbarę Panfil, p. Dagmarę Byczek, p. Aleksandrę Rawską oraz p. Annę Szadę – Borzyszkowską. W innowacji uczestniczyły dzieci objęte indywidualnymi zajęciach edukacyjnych. Proponowana innowacja ukierunkowana była na działania służące rozwojowi umiejętności z zakresu motoryki małej. Wiodące cele, tj.:
– doskonalenie motoryki małej;
– rozwijanie koordynacji oko – ręka;
– kształtowanie funkcji percepcyjno – motorycznych;
– aktywowanie i usprawnianie pozostałych zmysłów;
– stymulowanie motoryki dużej;
– rozwijane integracji sensorycznej;
Zostały zrealizowane poprzez wdrożenie nowych technik, sposobów usprawniania z zakresu terapii ręki, a tym samym normalizowaniu funkcji sensorycznych, umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej, co jednoznacznie przełożyło się na poprawne myślenie i poznawanie świata w sposób wielozmysłowy.
U dzieci uczestniczących w realizacji innowacji zauważono:
– przyrost umiejętności grafomotorycznych;
– rozwój sferze motoryki małej;
– wypracowanie prawidłowej postawy ciała, podczas pracy stolikowej;
– wydłużenie koncentracji i skupienia uwagi;
– poprawę chwytu pisarskiego;
– przyrost precyzji ruchów manipulacyjnych rąk;
– przyrost umiejętności praksji – planowego ruchy ręki;
– poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej;
– zaangażowanie zmysłów poprzez aktywne działanie.
Za wytrwałość, zaangażowanie, aktywność i pokonywanie swoich słabości, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Gratulujemy !