Upowszechnianie aktywności fizycznej, popularyzacja sportu, to bardzo istotne, skuteczne elementy edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a edukacja wczesnoszkolna  jest okresem, w którym te procesy zachodzą  szczególnie intensywne. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że dzieci chętnie uczestniczą w różnych formach zajęć sportowych. Uprawianie sportu  stanowi także ważną  propozycję zagospodarowania czasu wolnego uczniów w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznej.
W związku z powyższym uczniowie klasy 2c i 3 c uczestniczyli w dwumiesięcznym projekcie nauki pływania, który obejmował dziesięć wyjazdów na krytą pływalnie„Plusk” do Radziejowa.
Zajęcia sportowe realizowane w ramach projektu nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania sprawności fizycznej. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Szeroko pojęta profilaktyka uzależnień oraz zmotywowanie  uczniów do zdobywania nowych umiejętności – w tym przypadku pływania. Zajęcia sportowe realizowane poprzez niniejsze działanie to także wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni.
Pod okiem doświadczonych instruktorów uczniowie zdobyli  umiejętności pływackie, co dało im poczucie satysfakcji i zachęciło do dalszego uprawiania sportu. Uczniowie poszerzyli także wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z akwenów. Poza tym uczniowie wzięli udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących uzależnień od  środków psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki), które przeprowadzili opiekunowie projektu.
 W ramach projektu „Profilaktyka uzależnień poprzez naukę pływania” uczniowie wzięli udział w konkursie międzyklasowym plastycznym pt.:  „Młodzi bez uzależnień – Bądź szczęśliwy”, gdzie wszyscy zostali nagrodzeni kolorowymi piłkami.
Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia kursu nauki pływania z programu:
to niesamowite wydarzenie z życia klasy 2a. Miało ono miejsce w minioną środę, 17 maja 2023r.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Andrzejowi Polaszkowi za możliwość uczestniczenia w zajęciach i oficjalne podsumowanie projektu, pracy i zaangażowania młodych adeptów oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Osięcinach za przekazanie funduszy na zakup upominków dla wszystkich uczestników projektu.
        Wszystkim uczniom gratulujemy zdobycia i rozwinięcia podstawowych umiejętności pływackich i życzymy dalszych sukcesów w ich doskonaleniu.

Anna Musiał, Jolanta Małecka.