Wraz z rozpoczęciem  roku szkolnego 2020/2021 nasze przedszkole dołączyło do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek”. Głównym celem Projektu było m.in.: promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu ze strony nauczycieli oraz owocnej współpracy z biblioteką szkolną udało się zrealizować większość zadań zawartych w poszczególnych modułach projektu oraz zadania dodatkowe.  Poniżej krótka relacja z realizacji działań projektowych.

Nich wartości, które towarzyszyły nam podczas podróży do świata bajek
wyznaczają nam drogę do szczęśliwego życia…

Koordynator:
Aleksandra Rawska