Projekt edukacyjny ,,Ciekawski zajączek poznaje świat matematyki ” realizowany był od października 2022 do maja 2023 roku przez nauczycieli :
p. Monikę Rydelek, p. Gretę Szelągowską, p. Edytę Banasiak, p. Barbarę Panfil, p. Annę Szadę – Borzyszkowską oraz p. Dagmarę Byczek. W projekcie uczestniczyły dzieci z grup: Jeżyki, Sówki oraz Smerfy.
Głównym założeniem projektu było czynnościowe nauczanie matematyki, rozwijanie zainteresowań dzieci, inspirowanie do samodzielnego odkrywania wiedzy i rozwiązywania problemów a także pobudzanie wśród dzieci ciekawości dotyczącej otaczającego ich świata.
Grupy realizowały zajęcia zgodnie z harmonogramem- co najmniej jeden raz w miesiącu i zamieszczały fotorelację na grupie projektowej. W realizacji projektu towarzyszył dzieciom „Zajączek”, który razem z nimi poznawał tajniki matematyki. Kolejnym krokiem było przesłanie sprawozdania w formie fotorelacji w celu uzyskania certyfikatu. Przedszkole zrealizowało wszystkie zadania, dlatego otrzymało certyfikat udziału w projekcie oraz dyplom dla każdego dziecka.