Rozwój  technologii informatycznych wymaga realizowania systematycznych działań na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów internetowych przez dzieci i młodzież. Jednym z nich, jest obchodzony od 2004r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Jego celem jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do sieci. Zwrócenie uwagi rodziców, nauczycieli, wychowawców na problematykę bezpieczeństwa online oraz pozytywnego wykorzystywania internetu.

     Tegoroczne obchody 18. edycji Dnia Bezpiecznego Internetu rozpoczęły się 8 lutego, lecz decyzją Polskiego Centrum Programu Safer Internet, zostały przedłużone do realizacji na miesiące luty i marzec.

     W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Osięcinach, już od kilku lat, z inicjatywy 
p. Agnieszki Matkowskiej i p. Anety Wojtkowskiej organizowane się  obchody  Dnia Bezpiecznego Internetu. Jak co roku, w jego ramach zrealizowano  szereg interesujących  wydarzeń edukacyjnych. Odbyły się  zajęcia dotyczące bezpieczeństwa online, cyberprzemocy, hejtu, które z przedszkolakami i uczniami klas I-VIII przeprowadzili wychowawcy oraz pedagog szkolny.  W ramach niniejszych zajęć uczniowie klas II wykonali prace plastyczne dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z internetu,  które zostały wyeksponowane na holu szkoły.

     W dniach 10-11 lutego br. uczniowie klas I-III oraz kl. IV i kl. VI obejrzeli interesujący spektakl online „Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów”. Z kolei 3 marca uczniowie klas VII wzięli udział w lekcji online „Ciało nie określa”. Celem zajęć było propagowanie wśród nastolatków pozytywnego nastawienia do własnego ciała oraz zapobieganie szkodliwemu wpływowi popularnych  wzorców  urody na psychikę młodzieży.

       Z kolei 18 lutego odbyła się 7. edycja szkolnego konkursu wiedzy o bezpiecznym internecie „Bądź bezpieczny w internecie”. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas I. Tematyka konkursu dotyczyła wiedzy o zagrożeniach, jakie niesie internet oraz  podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.

     Propagowaniu wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z internetu służyła także okolicznościowa gazetka na holu szkoły. Ponadto pedagog szkolny, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, przesłała rodzicom dzieci z przedszkola oraz uczniów klas I-VIII materiały edukacyjne, linki do artykułów i podcastów poruszających problematykę bezpieczeństwa w sieci, nadużywania ekranów przez dzieci i młodzież.

     Na zakończenie warto podkreślić, że Zespół Szkolno – Przedszkolny w Osięcinach, jako organizator lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu otrzymał od Polskiego Centrum Programu Safer Internet podziękowanie za włączenie się w tegoroczną akcję.

Agnieszka Matkowska, Aneta Wojtkowska