W naszej szkole już po raz kolejny odbyła się zbiórka darów dla Schroniska dla Zwierząt we Włocławku. Zbiórkę zorganizowały opiekunki Szkolnego Koła Wolontariuszy i koła bibliotecznego.
Celem akcji było przede wszystkim zebranie karmy dla podopiecznych w/w organizacji. Zbiórka miała również uświadomić uczniom, jak ważna jest bezinteresowna pomoc i zwrócić uwagę na potrzeby schronisk.
Zebrane dary zostały przekazane do placówki.
Wszystkim dobroczyńcom – uczniom oraz rodzicom, którzy przyczynili się do polepszenia bytu zwierząt, bardzo serdecznie dziękujemy. Dołączamy również podziękowanie dyrekcji Schroniska dla Zwierząt we Włocławku.

Agnieszka Waloszek
Irena Zakrzewska