Kolejny rok, w ramach realizacji doradztwa zawodowego, uczniowie klas VIII uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami zawodów oraz szkół ponadpodstawowych z regionu. Mają one na celu wsparcie ósmoklasistów w dokonaniu wyboru dalszej drogi kształcenia. Tym razem,  zostaliśmy zaproszeni do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

    7 czerwca 2021r. uczniowie klasy 8a,b,c uczestniczyli w „Plenerowym Dniu Otwartym” ZSRCKU w Przemystce. Była to okazja do zwiedzenia placówki, poznania oferty edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022. W programie były także konkursy, pokazy, zabawy, grill, spotkania z uczniami szkoły. Podczas wycieczki opiekę nad uczniami sprawowali: Agnieszka Dąbrowska, Małgorzata Skonieczna, Agnieszka Matkowska.

    Dziękujemy Dyrekcji, Gronu pedagogicznemu i Uczniom ZSRCKU w Przemystce za zaproszenie i serdeczne przyjęcie.

Agnieszka Matkowska