Uczniowie klas pierwszych mają już za sobą uroczystość pasowania na ucznia. W czwartek 9 listopada w towarzystwie wychowawców świetlicy i uczniów klas starszych odbyła się uroczystość „Pasowania na Świetliczaka”. Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków nowo przybyłych dzieci, a także stworzenia w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Za nim uczniowie zostali przyjęci do grona świetliczaków musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej. Pierwszaki dzielnie zmierzały się z próbami. Musiały wykazać się odwagą, umiejętnością, mądrością, sprawnością, zręcznością, śpiewem, tańcem i smakiem.
Dzieci bardzo chętnie brały udział w zabawach i pozytywnie przeszły wszystkie próby oraz udowodniły, że znają regulaminu świetlicy.
Na zakończenie, by dopełnić tradycji, uczniowie przystąpili do ślubowania i złożyli uroczystą przysięgę. Na pamiątkę uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali medale wzorowego świetliczka oraz słodkości, także zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.
Od tego momentu każdy uczeń stał się pełnoprawnym wychowankiem świetlicy szkolnej.
Agnieszka Trawińska, Elżbieta Czapska.