W dniu 15 października 2020r. w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość ,, Pasowania na Świetliczka” uczniów klas pierwszych. Taki “chrzest świetliczaków” to coroczna tradycja w naszej szkole. Uroczystość rozpoczęła się od powitania uczestników zabawy oraz omówienie celu spotkania. Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków nowo przybyłych dzieci, a także stworzenia w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Za nim uczniowie zostali przyjęci do grona świetliczaków musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej. Pierwszaki dzielnie zmierzały się z próbami. Musiały wykazać się odwagą, szeregiem umiejętności oraz wiedzą niezbędną dla każdego świetliczka. Na początku odbyła się próba zwinności. Następnie pierwszoklasiści zostali poddani próbie znajomości bajek. Kolejnym zadaniem był test gotowości świetlicowej, w którym uczniowie odpowiadali na pytania sprawdzające ich wiedzę. Dzieci mieli okazję również wykazać się manualnie, wykonując prace plastyczne. Kolejne zadania to testy sprawnościowe, rytmiczne, muzyczne i czynnościowe. Na zakończenie by dopełnić tradycji uczniowie przystąpili do ślubowania. Po złożonej przysiędze tradycyjnie zostali pasowani ołówkiem. Na pamiątkę każdy otrzymał medal wesołego świetliczka.