Dnia 24.10.2022r. w świetlicy szkolnej odbyła się coroczna uroczystość –  „Pasowanie na Świetliczaka”,które miało na celu przyjęcie do grona świetliczaków uczniów klas pierwszych. Aby dostać się do tej grupy uczniowie zostali poddani testom gotowości świetlicowej. Musieli wykazać się odwagą, szeregiem umiejętności oraz wiedzą. Przejść wiele prób m.in. mądrości, sprawności, siły, zręczności, śpiewu  i smaku. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zabawach i pozytywnie przeszły wszystkie próby oraz wykazały się znajomością regulaminu świetlicy. 

Na zakończenie, by dopełnić tradycji, uczniowie przystąpili do ślubowania i złożyli uroczystą przysięgę. Na pamiątkę uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali medale wzorowego świetliczka oraz  słodkości. 

Edyta Nowak, Agnieszka Trawińska