„My uczniowie pierwszej klasy, uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy.
Wskazówek i rad książek będziemy słuchać z uwagą,
obowiązki czytelnika traktować z powagą!
Przyrzekamy!”

Takie przyrzeczenie złożyli uczniowie klas pierwszych SP w Osięcinach 16 stycznia 2023 roku,  podczas uroczystości ślubowania na czytelników szkolnej biblioteki.
Uroczystość pasowania poprzedziły lekcje biblioteczne, na których uczniowie poznali zasady korzystania z księgozbioru, zachowania się w bibliotece oraz uczyli się szacunku do książek.
W pierwszej części najmłodsi  uczniowie i zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie  pt. „Książki wokół nas” w wykonaniu  uczniów klasy 2a pod kierunkiem p. Katarzyny Simińskiej. Po bajkowym przedstawieniu nadszedł moment uroczystego ślubowania, które poprowadziły koleżanki z koła bibliotecznego. Następnie, w obecności  dyrektora, uczniów klas II-III wraz z wychowawcami, pierwszaki podniosły w górę dwa palce prawej dłoni i powtórzyły za nauczycielem-bibliotekarzem słowa uroczystego przyrzeczenia. Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia klasom przekazano dyplomy  z „Prośbami książki”,  a każdy pierwszoklasista otrzymał w prezencie książkę pt. „Pierwsze abecadło” – wyprawkę Czytelniczą dla pierwszaka.  Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów.

Zapraszamy do biblioteki, gdzie zawsze jesteście mile widziani.

Polaszek Zofia
Zakrzewska Irena

Drodzy Rodzice!
Korzystając z okazji, pragniemy podkreślić, jak bardzo ważną rzeczą jest czytanie dzieciom minimum 20 minut dziennie bajek i innych utworów literackich przez rodziców i najbliższych. Czytanie na głos stymuluje pamięć, nawiązywana jest bezpośrednia relacja, co w dużym stopniu przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Obcowanie ze słowem pisanym pobudza wyobraźnię, uczy kreatywności, ortografii, empatii, wrażliwości na innych, jest cudowną receptą na nudę, wprowadza w całkiem nowy świat. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny  i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych.