12 marca 2021 r. z okazji Dnia Matematyki odbyła się w świetlicy szkolnej Olimpiada Matematyczna, która była skierowana do najmłodszych dzieci. Gościliśmy grupę ,,Liski” z paniami Ewą Martwicką i Moniką Kapelińską oraz pierwszaków. Celem było upowszechnianie matematyki wśród dzieci, doskonalenie logicznego myślenia oraz doskonalenie liczenia poprzez zabawę. Zadania, z którymi zmierzyły się dzieci, to zbudowanie geometrycznego obrazka tylko z figur, przeliczanie i porównywanie elementów, działania matematyczne z kostką do gry. Zawody urozmaicone były ćwiczeniami ruchowymi przy muzyce ,,Osiem kratek” i zabawą z chustą animacyjną. Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły w zabawach. Ukoronowaniem imprezy było wręczenie wszystkim uczestnikom Medali Świetnego Matematyka i słodyczy.

 Gawrońska Beata
Trawińska Agnieszka