Nasze przedszkole wzbogaciło się o kolejny, nowoczesny projekt, jakim jest ogród sensoryczny. Dzieci wspólnie z wychowawcami zaaranżowali przestrzeń przyrodniczą. W realizację projektu zaangażowali się pracownicy przedszkola oraz rodzice.
Celem niniejszej inicjatywy było stworzenie miejsca bezpiecznego, wyjątkowego, które daje najmłodszym możliwość bliskiego obcowania z naturą, a przede wszystkim odbierania jej za pomocą wszystkich zmysłów.
Przestrzeń przyrodnicza została zaaranżowana w sposób przemyślany, tak aby zgodnie z zasadami oddziaływać na zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, smaku oraz węchu.
,,Ogród zmysłów” bo tak można określić owo przedsięwzięcie, daje dzieciom możliwość przeżywania, odbierania, poznawania bodźców płynących z natury za pomocą wszystkich zmysłów. Dzieci są tutaj aktywnymi uczestnikami przyrody, jej integralną częścią, ponieważ mogą dotykać, posmakować, usłyszeć, dostrzec, powąchać roślin w pobliskim otoczeniu. Jest to miejsce intensywnej stymulacji polisensorycznej.
,,Ogród sensoryczny” jest w ciągłej modernizacji, będzie sukcesywnie wzbogacany o nowe elementy, roślinność, itp.
„ Dziecko potrzebuje żyć zgodnie z natura, a nie tylko poznawać przyrodę” . M.Montessori
Nasze przedszkole stawia na rozwój i dobro dziecka, stąd nowoczesne, prorozwojowe nurty, przedsięwzięcia, adekwatne do potrzeb Naszych milusińskich……