Tegoroczna kampania społeczna  „Cała Polska czyta dzieciom” w ZSP w Osięcinach odbywała się w dniach 30 maja – 3 czerwca 2022 pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu”. Czytając  m.in. opowiadania R. Witka „ Miś Niepolarny”, E. Piotrowskiej „Bajka o drzewie”, A. Widzowskiej„Bocian i jego gniazdo”,  E. Zubrzyckiej „Wielkie przygody małej kropelki wody”,  K. Wychowaniec „Opowieści z zielonego parku”, pokazaliśmy, co polscy autorzy piszą i jak nas mobilizują do walki z globalnym ociepleniem i niszczeniem naturalnego środowiska. Za pośrednictwem czytających dorosłych (nauczycieli i bibliotekarzy), pragnęliśmy zaprezentować dzieciom  przedszkolnym i z  klas 1-3 polską literaturę ostatnich lat, która opisuje fascynujący świat otaczającej nas i niestety zagrożonej naszymi działaniami przyrody, a także nakłonić młodych czytelników do refleksji ekologicznej oraz działań na rzecz ochrony klimatu i planety.

Polaszek Zofia, Zakrzewska Irena, Agnieszka Domańska, Aneta Wojtkowska, Trzeciak Agnieszka, Musiał Anna, Czapska Elżbieta.