W dniach 23 i  24 listopada  2021r. dzieci z grup: „Liski” i „Sówki” wzięły udział w realizacji III modułu –  „Opowiem Wam o Polsce” –  ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Organizatorem projektu jest MAC Edukacja na czele z pomysłodawczynią projektu, panią Anetą Konterfał.  Realizacja projektu służy przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa  ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych.
Moduł III dotyczył bardzo ważnych zagadnień w życiu każdego Polaka. Już od najmłodszych lat dzieci w przedszkolu są zachęcane do prezentowania postaw patriotycznych, zainteresowania się sprawami ojczyzny i polskimi tradycjami.  Jest to bowiem bardzo ważna wiedza, bez względu na wiek.
Podczas zajęć  w bibliotece dzieci wysłuchały listu od Małego Misia, który opisał im „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”, dzięki czemu poznały  historię powstania państwa polskiego. Wspólnie odśpiewały hymn, w poczucie przynależności narodowej. Obejrzały również  film edukacyjny o naszej ojczyźnie i polskich symbolach narodowych.  Wzięły udział w Turnieju Wiedzy o Polsce – pytania konkursowe nie sprawiły przedszkolakom żadnego problemu! Następnie dzieci zagrały w przygotowaną specjalnie na tę okazję grę edukacyjną. Podczas gry respektowały przyjęte zasady, współdziałały ze sobą , nauczyły się jak ważna jest umiejętność czekania na swoją kolej i spokojne przyjęcie przegranej. Kodowały kontur Polski i zwroty kojarzące się z tożsamością narodową: dom, kraj, Polska, ojczyzna.  Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowankę z godłem Polski.
Wcześniej w salach stworzone zostały kąciki z publikacjami na temat Polski. Na grupowych zajęciach  przedszkolaki malowały  postać misia, dodając do portretu symbole narodowe.  
Wszystkie zaplanowane zadania  miały na celu kształtowanie emocjonalnego przywiązania  młodych patriotów do swojego kraju ojczystego oraz pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka.  

Opiekunowie projektu:
Ewa Martwicka, Zofia Polaszek, Irena Zakrzewska