Uczniowie naszej szkoły z klas I-III brali udział w ogólnopolskim konkursie na projekt kartki bożonarodzeniowej zorganizowanej przez fundację BGK. Wykorzystując między innymi materiały pochodzące z recyklingu i środowiska naturalnego, stworzyli wiele pięknych prac. Znaleźli dla nich wiele kreatywnych zastosowań. Werdyktem Komisji Konkursowej przyznano dwóm pracom pierwsze miejsce, a osiem nagrodzono wyróżnieniem. Wśród wyróżnionych prac, znalazła się kartka bożonarodzeniowa uczennicy naszej szkoły Izabeli Opasik z klasy II b. Serdecznie gratulujemy.

Aleksandra Siarkowska i opiekunowie świetlicy szkolnej.