5 marca w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Radziejowie odbyła się uroczystość, której celem było propagowanie idei wolontariatu i docenienie osób, które działają w różnego rodzaju organizacjach niosących pomoc.
Obchody Dnia Wolontariusza zaszczyciło swoją obecnością wielu zacnych gości, między innymi Pan Burmistrz miasta Radziejowa, Pani Wójt gminy Radziejów, Pani Prezes oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Unitis Viribus oraz opiekunowie i członkowie kół wolontariuszy z powiatu radziejowskiego.
Świętowanie przebiegło w podniosłej i przyjaznej atmosferze, będącej kwintesencją idei wspólnego działania. Również członkowie koła wolontariuszy działającego w naszej szkole zostali nagrodzeni brązowymi odznakami wolontariusza za swoją bezinteresowną pracę na rzecz potrzebujących.
Uhonorowanymi tą nagrodą zostali:Julia Olszewska, Maja Ryszewska, Patrycja Chmielewska, Weronika Waszak.
Gratulujemy wszystkim odznaczonym.

Agnieszka Waloszek