16 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyło się  uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu Odkrywamy Talenty 2021. W kategorii Szkoły Podstawowe pierwsze miejsce zajęli: Tomasz Zieliński oraz Tomasz Cybulski. Po wręczeniu nagród i dyplomów, zdobywcy I miejsc w  trzech konkursowych kategoriach przedstawili swoje prezentacje konkursowe.

Dyrektor Grażyna Troszyńska gratulując Laureatom, podkreśliła znaczenie edukacyjnych priorytetów, wśród których wiodące znaczenie mają rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualizacja nauczania z jednoczesnym wspieraniem twórczych pasji naszych uczniów. Bo to one powinny być drogowskazem ułatwiającym kolejne edukacyjno-zawodowe wybory młodych ludzi.

Fotorelacja: www.ddwloclawek.pl
Video: www.q4.pl