W ramach innowacji pedagogicznej pt.”Kujawskie klimaty” uczniowie z klas:  VII d oraz VII e wraz z opiekunami (Agnieszką Trawińską, Barbarą Rosińską i Anetą Ratajczyk) mieli okazję zwiedzić Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym dnia 2 października 2020 roku.

       Mnogość i różnorodność eksponatów jest wynikiem wieloletniego ich gromadzenia przez Janusza Borkowskiego oraz jego synów. Spora część zbiorów pochodzi od okolicznych mieszkańców. Młodzież miała okazję obejrzeć unikatowe w naszym regionie muzeum, które- poprzez zgromadzone w nim rzeczy- przybliża historię naszej małej ojczyzny. I tak obejrzeliśmy dawne artykuły gospodarstwa domowego, narzędzia oraz przedmioty codziennego użytku, meble, ubrania, stare, legendarne samochody i motocykle, mundury, pamiątki z czasów wojen, zabytkowe maszyny i urządzenia produkcyjne, pojazdy konne, pamiątki z zakładów rzemieślniczych, aptek, urzędów, stare dokumenty, znaleziska archeologiczne, dzieła twórców ludowych. 

      Taki powrót do przeszłości uświadomił młodym ludziom jak bardzo zmieniła się nasza rzeczywistość oraz że należy mieć szacunek do tradycji, bowiem – jak pisał Adam Asnyk – “nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść (…)”.

Koordynatorzy innowacji

Agnieszka Trawińska
Barbara Rosińska
Aneta Ratajczyk