Autyzm jest najczęściej występującym całościowym zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu we wczesnym dzieciństwie.  Może mieć różne stopnie nasilenia: od łagodnego do ciężkiego. Łagodna postać autyzmu nazywa się zespołem Aspergera.

Jak podaje Fundacja SYNAPSIS: w  Europie żyje 5 milionów osób z autyzmem.  Osoby te w odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe, mają problemy w funkcjonowaniu społecznym. Trudno to zrozumieć, ale  jeszcze trudniej z tym żyć. Osoby z zaburzeniami za spektrum autyzmu i ich rodziny spotykają się często z brakiem akceptacji, negatywnymi komentarzami. Jedną z przyczyn tego stanu jest brak wiedzy na temat autyzmu. By zmienić mentalność  ludzi ważna jest edukacja.

Okazją do uwrażliwienia społeczeństwa na osoby z autyzmem jest ogłoszony przez ONZ Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, obchodzony każdego roku 2 kwietnia.  Symbolem solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem i ich rodzinami jest kolor niebieski.  Stąd amerykańska organizacja AutismSpeaks ogłosiła  ogólnoświatową akcję „Zaświeć się na niebiesko”.  Społeczność naszej szkoły już po raz kolejny włączyła się w tę akcję. W związku z tym,  4 kwietnia 2022r. przyszliśmy do szkoły ubrani na niebiesko.

By uwrażliwić uczniów na osoby z autyzmem i ich potrzeby organizatorki Dnia Świadomości Autyzmu: p. Elżbieta Czapska, p. Agnieszka Matkowska, p. Aleksandra Siarkowska przygotowały na  szkolnych korytarzach  okolicznościową dekorację:  gazetki informacyjne dotyczące tematyki autyzmu oraz wykonane przez dzieci z kl I-III niebieskie motyle. Ponadto, uczniowie i ich rodzice otrzymali linki do filmów dotyczących niniejszego zagadnienia.

Miejmy nadzieję, że powyższe działania przyczynią się do pogłębienia wiedzy uczniów na temat autyzmu. Uwrażliwią dzieci i młodzież  na osoby ze spektrum autyzmu, ich mocne strony jak i doświadczane trudności.


Elżbieta Czapska, Agnieszka Matkowska, Aleksandra Siarkowska