18 maja o godz. 8.40 w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV – VI. W zmaganiach ortograficznych uczestniczyło 12 uczniów. Tematem dyktanda były przygotowania do wakacyjnych podróży. Uczniowie wykazali się wiedzą z zakresu znajomości zasad ortograficznych i ich stosowania w praktyce.

Komisja konkursowa w składzie : Aneta Ratajczyk, Anna Jezierska, Ewa Staniszewska wyłoniła zwycięzców.

Mistrzem Ortografii została Roksana Mendel z kl. 4a.

Vicemistrzowie to  Karolina Kwiatkowska z kl.5b, Antoni Mikołajczak z kl. 4c.

Laureatów nagrodzono dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy składają gratulacje wszystkim uczniom, którzy zmagali się z dyktandem  oraz  dziękują Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Roksana Mendel  z kl. 4a  oraz Hanna Kotas z kl.8c będą reprezentowały naszą szkołę  w konkursie ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Kowalu.

Anna Jezierska