Z radością informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do grupy placówek, które otrzymały dotację i przystąpiły do realizacji rządowego projektu “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” uchwalonego na lata 2021 – 2025 przez Radę Ministrów. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki, Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako operatora Priorytetu 3.
Szkoła otrzymała 15000 zł (12000 z Ministerstwa oraz 3000 zł jako wkład organu prowadzącego). Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, lektury szkolne, książki popularnonaukowe, wydawnictwa albumowe itp. Priorytetem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli biblioteki poprzez wzbogacenie jej zbiorów. Dlatego też planujemy uzupełnić księgozbiór biblioteki szkolnej w oparciu o zainteresowania i preferencje lekturowe naszych użytkowników. W związku z tym została przeprowadzona ankieta wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, w której wskazane zostały książki chętnie widziane w naszej bibliotece. Na jej podstawie zostaną dokonane zakupy książek i audiobooków.
Dołożymy wszelkich starań, aby wzbogacony o wartościowe pozycje księgozbiór, przyczynił się do propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijania ich zainteresowań czytelniczych, wybierania książki zamiast innej opcjonalnej formy spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa uczniów w imprezach czytelniczo- kulturalnych.

Irena Zakrzewska, Zofia Polaszek