“Kto czyta, żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami jest na bakier na jeden żywot jest skazany”  Czechowicz

 
       W celu zachęcenia uczniów do czytania literatury pięknej w dniach 29 i 30 września 2020 roku odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Narodowego Czytania. Wzięli w niej udział uczniowie klas 6-8.
W tym roku w trakcie dziewiątej odsłony uczniowie czytali dramat Juliusza Słowackiego pt. “Balladyna” – wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Utwór ten został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. “Balladyna” jest głęboko zakorzeniona w naszej polskiej historii i mentalności. Jest w niej wiele treści uniwersalnych, które budują postawy i uczą. Słowacki połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. To literatura, która jest elementem naszej tożsamości, naszej kultury i polskiej duszy. To także lektura szkolna, więc Narodowe Czytanie “Balladyny” było ciekawą formą utrwalenia wiadomości z literatury.
       Uczniowie w oryginalnych strojach wcielili się w postacie głównych bohaterów. W rolę Kirkora wcielił się – Wiktor Kantorowski, Balladyny – Zofia Lewandowska, Aliny- Martyna Choziak oraz Wdowy – Zuzanna Szelągowska. Wspólne czytanie stało się doskonałą okazją do promowania w przestrzeni publicznej klasyki polskiej literatury oraz odkrywania na nowo piękna i bogactwa utworów literackich z dawnych epok.
       Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu i zapraszają uczniów do jak najczęstszego  odwiedzania biblioteki szkolnej i czytania różnych tekstów literackich.
 
Organizatorzy:
Małgorzata Hejman
Anna Jezierska
Zofia Polaszek
Aneta Ratajczyk
Ewa Staniszewska
Irena Zakrzewska