Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy … pewnie każdy zna wiersz Jana Brzechwy i wartości jakie z niego płyną. Aby przybliżyć tematykę witamin zwartych w warzywach, uczniowie klasy 2b przygotowali inscenizację do wiersza J. Brzechwy „Na straganie”, wykorzystując wcześniej zrobione na zajęciach kukiełki warzywne. Na swój występ zaprosili nauczycieli i „O” oraz koleżanki i kolegów z klas I – III na wystawę warzywnych kukiełek.

A. Wojtkowska