28 Akcja Sprzątanie Świata-Polska w tym roku pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska. Celem akcji jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Mając na uwadze tegoroczne hasło każdy z nas powinien podjąć działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. Zmiany należy zaczynać od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają się wielkie. Dlatego uczniowie klasy 2a i 2b chcąc włączyć się w propagowanie akcji sprzątały teren wokół szkoły. W klasach odbyły się również pogadanki na temat sposobów ochrony środowiska oraz działań ograniczających powstawanie odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, Uczniowie wykonali również plakaty promujące dbanie o nasze najbliższe środowisko przyrodnicze.

Wychowawczynie: A. Domańska, A. Wojtkowska