17 września uczniowie klas  IV, V oraz VIIIb naszej szkoły wzięli udział w 28 akcji Sprzątania Świata. Tegoroczna Akcja została opatrzona hasłem, które jest parafrazą kartezjuszowego cogito ergo sum (myślę, więc jestem) i brzmi  „Myślę, więc nie śmiecę”. Czy poruszyliśmy serca i sumienia śmiecących? Wierzymy, że tak! 

W piątek wyruszyliśmy do lasu, aby pod przewodnictwem Pana leśniczego – Marcina Dojlitko i opieką wychowawców „sprzątnąć swój kawałek świata”. 

Wszystkie klasy uczestniczące w akcji wzięły również udział w konkursie  na największą ilość zebranych śmieci. Następnie starsi koledzy zebrane śmieci ważyli oraz liczyli jaką ilość odpadów zebrał jeden uczeń danej klasy. Konkurs został zorganizowany w ramach  innowacji pedagogicznej „Ekologia w liczbach”. Wykorzystaliśmy „królową nauk” w praktycznym działaniu, połączyliśmy edukację ekologiczną 
z edukacją matematyczną.

Wspólnie zebraliśmy 286 kg śmieci, w przeliczeniu na jednego uczestnika wypadło 3,4 kg.   Dane statystyczne w sposób czytelny, uświadamiają nam jak ogromny problem, stanowią odpady składowane w miejscach pięknych z natury, zakazanych. Liczby krzyczą na alarm! Podkreślić należy godną naśladowania postawę uczniów, którzy z zapałem, ochotą i energią oczyszczali las ze śmieci, które najczęściej pozostawiają tam dorośli. Pamiętajmy: Przyroda bez człowieka może żyć, lecz człowiek bez przyrody zginie.

Po zakończonej pracy, spotkaliśmy się na łonie natury, podsumowując przeprowadzoną kampanię. Ciepła herbata i słodka drożdżówka ufundowana przez Pana leśniczego i pracowników Urząd Gminy smakowała wybornie na świeżym powietrzu wśród osięcińskiej przyrody
i leśnych ostępów.

Edyta Nowak