16 czerwca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Jego celem było utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku. Wszyscy utrwalili sobie zasady poruszania się na drodze i właściwego przechodzenia przez jezdnię; zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych oraz korzystania z kąpielisk w okresie wakacji.
Na zakończenie policjanci wręczyli dyplomy, wyróżnienia i nagrody laureatom przedszkolnego konkursu plastycznego “Moje bezpieczne wakacje”.
W podziękowaniu za owocną współpracę, policjanci otrzymali z rąk wicedyrektor p. Ewy Martwickiej pamiątkowy dyplom.
Dziękujemy za poświęcony nam czas i pouczającą pogadankę.