W klasach 2 b oraz 2 c w listopadzie  realizowany był projekt edukacyjny „Moja Ojczyzna”.
Przez cały miesiąc realizowano zadania  wynikające z założeń projektu. Uczniowie poznawali symbole narodowe oraz uczyli się czterech zwrotek hymnu państwowego.  Wynikiem tych działań były prace plastyczne – godło polski, orzeł piastowski, flaga narodowa. Znajomość hymnu państwowego pozwoliła uczniom   wykonywać ten utwór podczas  akcji  „Szkoła do hymnu”
Odbyły się wycieczki – ulicami Osięcin, na cmentarz,  do Muzeum Etnograficznego. Uczniowie poznawali miejsca pamięci narodowej w naszej miejscowości, tradycje i zwyczaje Kujaw. Efektem tych wypraw były prace plastyczne – malowana kujawska skrzynia oraz zabawki z dawnej kujawskiej chatki. Uczniowie wykonali również prace plastyczne „Jesień na Kujawach” oraz „Najpiękniejsze tradycje kujawskie”. Na zajęciach z edukacji muzycznej wszyscy nauczyli się piosenki „Płynie Wisła, płynie” a na zajęciach z edukacji polonistycznej poznali najważniejsze legendy związane z państwem polskim.
Uczniowie klasy 2c  przygotowali taniec z flagami, który zaprezentowali podczas uroczystego apelu z okazji 11 Listopada. Uczniowie z obydwu klas brali udział w szkolnym konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna”. Wszystkie wykonane przez dzieci prace plastyczne zostały zaprezentowane na holu szkoły – wystawa „Moja Ojczyzna”.
A. Musiał, A. Trzeciak