12 grudnia 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osięcinach odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorsko-Plastyczny „Rymowanki pędzlem malowane”. Jego celem było rozwijanie werbalnej i plastycznej aktywności uczniów oraz dbałość o poprawną wymowę. Zorganizowały go: p. Elżbieta Czapska, p. Agnieszka Matkowska, p. Aleksandra Siarkowska.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas 1-3 z: NSP w Pocierzynie i Kościelnej Wsi, SP w Płowcach, SP w Osięcinach. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie wierszyka-rymowanki (bogatej w głoski szumiące, syczące, głoskę r) oraz pracy plastycznej, która odzwierciedlała tematykę recytowanego utworu. Uczniów oceniało jury w składzie: wicedyrektor szkoły p. Ewa Martwicka, bibliotekarz p. Zofia Polaszek, bibliotekarz p. Sławomira Piernik.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorsko-plastycznych. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  1. Kategoria uczniów klas I:

– I miejsce – Oliwia Kacprzak (SP w Osięcinach)

– II miejsce – Oliwia Roszak (SP w Płowcach)

– III miejsce – Julia Kurpińska (NSP w Pocierzynie i Kościelnej Wsi)

  • Kategoria uczniów klas II:

I miejsce – Jacek Urbański (SP w Osięcinach)

– II miejsce – Albert Paliwoda (SP w Płowcach)

– III miejsce – Olga Małecka  (NSP w Pocierzynie i Kościelnej Wsi)

  • Kategoria uczniów klas III:

– I miejsce – Kamil Sateja (SP w Osięcinach)

– II miejsce – Alicja Jabłońska  (SP w Osięcinach)

– III miejsce – Wojciech Rosiński  (SP w Płowcach)

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz  dyplomy, a wszyscy uczestnicy podziękowania i drobne upominki. Dziękujemy Nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. Wyrazy wdzięczności składamy także bibliotece szkolnej i Radzie Rodziców za przekazanie nagród książkowych.

Organizatorzy:
Elżbieta Czapska, Agnieszka Matkowska, Aleksandra Siarkowska