31 marca 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osięcinach odbył się Międzyszkolny  Konkurs Recytatorski  ,,Poeci – Dzieciom”. Tematem  były wiersze Marii Konopnickiej, która uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej znalazła się w gronie patronów roku 2022. Celem tego przedsięwzięcia była popularyzacja i uwrażliwianie na piękno  poezji tej wybitnej autorki, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz integracja dzieci, współpraca między szkołami. 

Do rywalizacji  przystąpili uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie i Kościelnej Wsi, Szkoły Podstawowej w Morzycach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach. Komisja w składzie:  p. Elżbieta Kłosińska,  p. Ewa Martwicka i p. Sławomira Piernik dokonała oceny recytacji i wyłoniła następujących laureatów:

 w kategorii klas I
I miejsce – Amelia Fabisiak z  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie

II miejsce  ex aequo: Maria Maciejewska i Jędrzej Rawski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach

III miejsce – Jacek Urbański  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach                                                                   

w kategorii klas II

I miejsce- Lena Kaniewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach

II miejsce – Ewa Roszak ze Szkoły Podstawowej w Morzycach

III miejsce- Zuzanna Rajska  ze Szkoły Podstawowej w Morzycach                                                                 

w kategorii klas III

I miejsce – Zuzanna Jarmuż ze Szkoły Podstawowej w Morzycach

II miejsce – Stanisław Gajewski  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach

III miejsce ex aequo : Zuzanna Smykowska   z  Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Pocierzynie Dawid Łodygowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach

            Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim uczestnikom  za udział i zaangażowanie w konkursie, a nauczycielom za wspaniałe przygotowanie uczniów. Dziękujemy również Radzie Rodziców, która ufundowała nagrody książkowe dla laureatów oraz Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu ,,Ako Instal” Andrzej Kozłowski  za sfinansowanie  słodkiego poczęstunku.

Organizatorki:

A. Kozłowska, A. Domańska, A. Siarkowska, K. Simińska,