CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Razem z Misiem realizujemy:  
1)    wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny – rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi; 
2)    wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich; 
3)    podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe  i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci; 
4)    działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom

Kodujemy z Małym Misiem

Projekt został zapoczątkowany w naszej szkole 2 listopada 2021 roku przez p.  Ewę Martwicką, Zofię Polaszek i Irenę Zakrzewską i ma na celu pokazanie, że programowanie może być ciekawe i przydatne.
Elementy kodowania to wszelkiego rodzaju zabawy rozwijające logiczne myślenie, matematyczne, sortowanie i klasyfikowanie przedmiotów, szukanie cech wspólnych, odtwarzanie podanych wzorów, układanie kodów.
W dniach 2-3 listopada nasze przedszkolaki, wspólnie z Małym Misiem, brały udział w zajęciach w bibliotece szkolnej. Mały miś  codziennie towarzyszył dzieciom podczas zabaw w kodowanie. Były to zabawy rozwijające spostrzegawczość, łączenie w pary, Sudoku, układanie rytmów z podanych elementów czy zakodowany miś.

Wszyscy bardzo dobrze się bawili, a przy okazji rozwijali umiejętności związane z kodowaniem. Była to niezwykła przygoda, liczymy, że miś jeszcze nie raz zabierze nas w świat kodów i rytmów.

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

Opiekunowie projektu:
Ewa Martwicka, Zofia Polaszek, Irena Zakrzewska