Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,, Dotknij, poczuj, zobacz” realizowany był od września do maja roku szkolnego 2022/2023 przez p. Barbarę Panfil.
W projekcie uczestniczyły dzieci z grup: Sówki, Jeżyki, Smerfy oraz Żabki, podczas zajęć popołudniowych w każdy poniedziałek oraz wtorek. Zadania przewidziane w projekcie w postaci eksperymentów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci,  wzbudzały pasję do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego.
Głównymi założeniami  projektu,, Dotknij, poczuj, zobacz” było:
– wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia i eksperymentowania;
– integrowanie zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie
– niwelowanie napięć emocjonalnych.
Zadania przewidziane przez organizatora projektu w regulaminie zostały zrealizowane przez dzieci z uśmiechem na twarzy, wielkim zapałem i badawczą ciekawością .  Projekt był ciekawą przygodą, a jednocześnie atrakcyjną formą odkrywania i poznawania świata poprzez wykorzystanie naturalnej ciekawości dzieci do tworzenia,  badania i poznawania otaczającej rzeczywistości.