Dnia 5 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z inicjatywy ONZ świętuje się go od 1986 roku, żeby wyrazić uznanie dla trudu wolontariuszy na całym świecie. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Okolicznościowa gazetka na korytarzu szkolnym i ulotki rozdawane w klasach, miały na celu propagowanie tej szczytnej idei.               
Od wielu lat nasi uczniowie uczestniczą w wielu akcjach i przedsięwzięciach na terenie szkoły i poza nią, dlatego podziękowaliśmy im za to zaangażowanie słodkim poczęstunkiem.
Wszystkim, którzy poświęcają swój czas, zaangażowanie i wysiłek, bezinteresownie pomagając innym, życzymy dużo zdrowia, szczęścia i sił do pracy.  Niech wolontariat nadal będzie źródłem Waszej wewnętrznej satysfakcji i radości, którą tak chętnie dzielicie się z innymi.

Koło wolontariuszy
Koło biblioteczne