„A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą,
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”
 
F.K. Dmochowski

W dniach 21-22 lutego 2022r. uczniowie z klas pierwszych i drugich wraz z logopedą obchodzili Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma za zadanie przypominać, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego piękne brzmienie i przetrwanie. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli we wspólnych zabawach słowem. Zabawy te miały na celu: stymulować rozwój funkcji językowych i percepcję słuchową, wzbogacać zasób słownictwa w języku polskim. W gabinecie logopedy dzieci wykonywały:

  • gimnastykę buzi i języka oraz ćwiczenia oddechowe ze słomkami, balonami,
  • rozpoznawały i nazywały obrazki oraz klasyfikowały je w zbiory (zwierzęta, jedzenie, zabawki, ubrania),
  • układały literki w kolejności alfabetu – poszukiwały obrazki na podaną głoskę/literkę,
  • poszukiwały wyrazy przeciwstawne w grze obrazkowej „Przeciwieństwa”,
  • rymowały, czytały „Łamańce językowe”,
  • rozwiązywały zagadki słowno-obrazkowe „Smoka Obiboka”,
  • bawiły się w „Kolory” „Twister słowny”.

Logopeda: Aleksandra Siarkowska