A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, i swój język mają.

(Mikołaj Rej “Do tego, co czytał”, 1562)

                   21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999r. dla podkreślenia jego bogactwa, różnorodności i piękna. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. Nasza biblioteka również przyłączyła się do obchodów tego wydarzenia.
W ramach kampanii promującej Święto przygotowano okolicznościową tablicę informacyjną i wystawkę prezentującą  między innymi fragment Ustawy o języku polskim wraz z Art. 3 o Ochronie języka polskiego. Ponadto znalazły się na niej  słowniki, poradniki na temat poprawnego i pięknego mówienia oraz pisania.
Uczniowie klas 4-8, w dniach 21.02. – 24.02., wzięli udział w licznych konkursach językowych, w których mieli okazję wykazać się znajomością ortografii, deklinacji, związków frazeologicznych, archaizmów, przysłów i polskich powiedzonek.
Po zsumowaniu punktów, wyłoniono laureatów i wręczono nagrody w poszczególnych kategoriach:
klasy 4 – Maria Sosnowska 4a;
klas 5-6 – Karolina Kwiatkowska 6b;
klasy 7-8 – Patrycja Jaworska 8b.
Chętne osoby mogły  sprawdzić się w „połamańcach językowych” biorąc udział w konkursie pod hasłem „Aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa”. Zadaniem uczestników zmagań było poprawne przeczytanie wylosowanego wiersza, przepełnionego trudnymi do wyartykułowania słowami. Okazało się to dużym wyzwaniem dla naszych uczniów, jednak poradzili sobie z tym zadaniem wyśmienicie. Wszyscy otrzymali słodkie upominki.
Dbałość o poprawność i kulturę języka ojczystego powinna  być wpajana od najmłodszych lat. Otaczający nas świat jest taki, jakim potrafimy go opisać. Zwykle używamy do tego języka ojczystego. Język ojczysty to jednak więcej niż tylko możliwość wyrażania osobistych myśli – to przecież także skarbnica naszej kultury i historii. Dlatego młode pokolenie powinno szczególnie dbać o ich kultywowanie, wyrażające się właśnie poprzez dbałość o poprawność językową naszych wypowiedzi
i tekstów pisanych (także tych krótszych, jak e-mail czy sms).

Irena Zakrzewska
Zofia Polaszek