25 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbył się konkurs matematyczno-przyrodniczy dla klas trzecich pod hasłem „Matematyczne przygody wśród przyrody”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy matematyczno-przyrodniczej, stwarzanie uczniom okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy i umiejętności, wspieranie i rozwijanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów, doskonalenie umiejętności pracy w zespole, kształcenie postawy zdrowej rywalizacji. Konkurs miał charakter zespołowy – zespół tworzyli 3 uczniowie z różnych klas. Uczestnicy konkursu wykonywali zadania matematyczne oraz przyrodnicze. Miały one różny charakter, były to pytania otwarte, zadanie matematyczne, szyfrogram, rebus. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa, w składzie Pani Ewa Martwicka, Małgorzata Mentlewicz, Zofia Polaszek.
I miejsce uzyskał zespół w składzie: Adrianna Bączkiewicz, Nadia Ziółkowska, Anna Dydowska.
II miejsce uzyskał zespół w składzie: Nadia Bączkiewicz, Filip Opłatkowski, Jan Ilecki.
III miejsce uzyskał zespół w składzie: Natalia Wochna, Klaudia Nowosielska, Mateusz Kłonowski.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorzy: A. Domańska, A. Wojtkowska