W tygodniu poprzedzającym majowe Święta Narodowe przedszkolaki wzięły udział w zabawach plastycznych, muzycznych i dydaktycznych, których celem było rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, budzenie miłości do Ojczyzny, poszanowania dla polskich symboli narodowych. Dzieci wykazały się dużą wrażliwością i kreatywnością. Zorganizowane zabawy okazały się doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.