W grudniu klasy 1b oraz 1c realizowały projekt edukacyjny  „Magiczne Święta Bożego Narodzenia”. Głównym założeniem projektu było  poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Podczas realizacji projektu stworzone zostały  sytuacje edukacyjne służące aktywizowaniu dzieci, rozwijano ich zdolności manualne i artystyczne. Duży nacisk kładziono na kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania tradycji rodzinnych.

        W trakcie projektu uczniowie brali udział w licznych świątecznych konkursach i warsztatach plastycznych. Ozdabiali i lukrowali pachnące przyprawami pierniki, wykonali karty świąteczne oraz prace plastyczne. Zapoznani zostali z tradycjami świątecznymi oraz odwiedzili szkolną bibliotekę, gdzie przeglądali książki o tematyce świątecznej. 6 grudnia wybrali się na wycieczkę do multikina  na film „Clifford wielki czerwony pies”. W salach wykonali świąteczne dekoracje. 10.12.21r. dla klas zostały również  zorganizowane spotkania z p. A. Leszczyńską, która pokazała własnoręcznie malowane bombki  i zapoznała uczniów z techniką ich wykonania. Uczniowie poznali wzory kujawskie, którymi ozdobili swoje styropianowe bombeczki. Zwieńczeniem projektu były klasowe spotkania wigilijne.

      Uczniowie wykazywali się bardzo dużym zaangażowaniem w prace związane z projektem, odznaczali się samodzielnością działań, pomysłowością i kreatywnością. Ponadto wykazali się umiejętnością dokonania rzetelnej oceny koleżeńskiej oraz samooceny.

Anna Musiał, Agnieszka Trzeciak