W dniu 9 marca 2023r. w naszej szkole i przedszkolu odbyła się kolejna VIII edycja Szkolnego Konkursu Logopedycznego „Łamańce językowe”. Konkursowi temu przyświecały cele: – wzbogacanie słownictwa czynnego dziecka, – utrwalenie poprawnej mowy w zakresie strony artykulacyjnej, fonetycznej i leksykalnej, – rozwijanie twórczej aktywności słownej, – doskonalenie umiejętności zdrowej rywalizacji oraz pracy w zespole. Konkurs przebiegał w formie zabaw i quizów, były to rozgrywki trzyosobowych drużyn: niebieskiej, czerwonej, żółtej, zielonej, różowej i pomarańczowej. Rywalizowały ze sobą dzieci z grup 6-latków i klas 1 oraz z klas 2 i 3. Dzieci z zaangażowaniem wykonywały kolejne zadania konkursowe: rozwiązywały zagadki słowno-obrazkowe, naśladowały odgłosy wylosowanych zwierząt, dobierały w pary wyrazy rymujące się, głoskowały i przeliczały głoski w wyrazach, rymowały z pamięci krótkie rymowanki słowne, odgadywały słowa na wylosowaną głoskę z koła fortuny. Emocjonującą konkurencją okazało się zasysanie przez słomkę i przenoszenie elementów obrazka za pomocą słomki, było to zadanie na czas. Dzieciom towarzyszył uśmiech na twarzy i dobry humor. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. Ewa Martwicka, p. Zofia Polaszek, p. Katarzyna Olszta-Zielińska.
Oto wyniki konkursu: W kategorii klas zerowych i pierwszych: I miejsce – „Mistrzem logopedii” została drużyna niebieska z klasy 1A w składzie: Małgorzata Wójcik, Michał Pyczka, Szymon Marcinkowski. II miejsce – „Wicemistrz logopedii” drużyna pomarańczowa z klasy 1B w składzie: Julia Gawrońska, Liliana Stolarska, Michał Bartczak. III miejsce – „Wicemistrz logopedii” drużyna zielona z grupy 0 „Jeżyki” w składzie: Luiza Pawłowska, Gabriel Pawłowski, Bogdan Sviridovs. W kategorii klas drugich i trzecich: I miejsce – „Mistrzem logopedii” została drużyna żółta z klasy 3C w składzie: Justyna Gawrońska, Kinga Kruszyńska, Szymon Nowak. II miejsce – „Wicemistrz logopedii” drużyna niebieska z klasy 2B w składzie: Franciszek Krulikowski, Franciszek Patyk, Marcin Ptaszyński. III miejsce – „Wicemistrz logopedii” drużyna pomarańczowa z klasy 2A w składzie: Gabriela Ignaczak, Kacper Ciemny, Piotr Sibilski. Każda drużyna otrzymała dyplom; wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami i słodyczami. Dziękujemy Gminnej Bibliotece Publicznej w Osięcinach, Bibliotece szkolnej ZSP w Osięcinach oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Organizatorzy konkursu: Aleksandra Siarkowska, Irena Zakrzewska, Elżbieta Czapska i Sylwia Dębowa.