Dzisiejsze zajęcia we wszystkich grupach poświęcone były świętom majowym. 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Państwowej, 3 maja – uchwalenie Konstytucji 3 maja. To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych. Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne do nauki patriotyzmu, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.