„Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią” 
Carolyn Hooper

W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy Plan zadań popołudniowych dla dzieci chętnych „Kreatywny Przedszkolak” opracowany przez A. Kazimierczak i J. Mazurek. Plan skierowany był do dzieci przebywających w przedszkolu najdłużej, do 9 godzin dziennie.
Podstawowymi założeniami organizowanych zajęć dodatkowych było: 
– zwrócenie uwagi na różne formy spędzania czasu wolnego
– rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
– rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnych rozwiązań
– wdrażanie do integracji poprzez wspólną zabawę i naukę.

Dzięki zaangażowaniu dzieci udało się zrealizować bardzo dużo twórczych działań. Poniżej krótka relacja z realizacji planu w formie prezentacji oraz działania związane z podsumowaniem – warsztaty. Dla dzieci młodszych – Biedronek, Pszczółek , Motyli – zorganizowano warsztaty muzyczne z udziałem zaproszonego gościa Pana Dawida Mazurka (16.06. ). Dla dzieci starszych – Żabek, Lisków, Sówek – warsztaty plastyczne z udziałem malarki Pani Ewy Chrząszcz – Raniszewskiej ( 18.06 )
Organizatorzy: A. Kazimierczak , J. Mazurek